4. trieda- Myšky

4. trieda- Myšky

Triedna učiteľka:    Anna Fúsková

Učiteľka:       Mgr. Michaela Kováčová