4. trieda- Myšky

4. trieda- Myšky

Triedna učiteľka:   Mgr. Michaela Kováčová

Učiteľka:                     Anna Fúsková