3. trieda- Sovičky

3. trieda- Sovičky

Triedna učiteľka: Mgr. Edita Taligová

Učiteľka:               Jaroslava Beláková