2. trieda- Ježkovia

2. trieda- Ježkovia

Triedna učiteľka: Iveta Andelová

Učiteľka:         Mgr. Katarína Galová (riaditeľka)