1. trieda- Žabky

1. trieda- Žabky

Triedna učiteľka:  Bc. Patrícia Gáliková

Učiteľka:           Bc. Natália Prokypčáková