1. trieda- Žabky

1. trieda- Žabky

Triedna učiteľka:  Bc. Natália Prokypčáková 

Učiteľka:           Bc. Patrícia Gáliková