2% z dane

23.01.2017 11:37

Aj tento rok nám môžete pomôcť Vašimi 2% z dane. Vyplnené tlačivo odovzdajte do MŠ, poprípade ak odovzdáte tlačivo na DÚ, odvedenú sumu prosíme nahlásiť MŠ, triedym pani učiteľkám. Tlačivo k stiahnutiu tu

Späť