Náš tím

Mgr. Katarína Galová

Mgr. Katarína Galová

Riaditeľka materskej školy

Telefón: 037/655 92 46

Email: msnedbalova@smsnitra.sk

1. trieda- Žabky

1. trieda- Žabky

Triedna učiteľka:   Mgr. Patrícia Gáliková 

Učiteľka:                 Bc. Natália Prokypčáková 
 

 

2. trieda- Ježkovia

2. trieda- Ježkovia

Triedna učiteľka: Iveta Andelová

Učiteľka:      Mgr. Katarína Galová (riaditeľka MŠ)

3. trieda- Sovičky

3. trieda- Sovičky

Triedna učiteľka: Mgr. Edita Taligová

Učiteľka:                 Bc. Lenka Fusková  

4. trieda- Myšky

4. trieda- Myšky

Triedna učiteľka:   Eva Prahárová

Učiteľka:                 Bc. Mária Fülöpo


 

                    

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

Martina Kajabová

Helena Závodná

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Helena Beneová

Alena Dodeková

Zuzana Škulová

ZŠS pri MŠ Nedbalova

ZŠS pri MŠ Nedbalova

Vedúca ZŠS: Ivana Šulganová

Kuchárka: Martina Candráková

Pomocnice: Erika Mráziková

                     Monika Meňhartová

                     Darina Slížová

Údržbár

Údržbár

Vladimír Belička