Náš tím

Mgr. Katarína Galová

Mgr. Katarína Galová

Riaditeľka MŠ

Telefón: 037/655 92 46

Email: msnedbalova@smsnitra.sk

1. trieda- Žabky

1. trieda- Žabky

Triedna učiteľka:  Bc. Natália Prokypčáková 

Učiteľka:           Bc. Patrícia Gáliková

2. trieda- Ježkovia

2. trieda- Ježkovia

Triedna učiteľka: Iveta Andelová

Učiteľka:         Mgr. Katarína Galová (riaditeľka)

3. trieda- Sovičky

3. trieda- Sovičky

Triedna učiteľka: Mgr. Edita Taligová

Učiteľka:               Jaroslava Beláková     

4. trieda- Myšky

4. trieda- Myšky

Triedna učiteľka:   Mgr. Michaela Kováčová

Učiteľka:                     Anna Fúsková

                    

Zdravotná sestra

Zdravotná sestra

Martina Kajabová

 

Nepedagogickí zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Helena Beneová

Alena Dodeková

Zuzana Škulová

Údržbár

Údržbár

Vladimír Belička