Školský rok 2019/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malí technici- 7.11. sme v našej MŠ pripravili akciu s technickým zameraním pre pozvané MŠ- Čajkovského, Bazovského, Beethovenovu a Zvolenskú. Akcia bola podporená Nadačným fondom Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis. Vďaka získaným financiám sa nám podarilo kúpiť hračky, ktoré pomáhajú rozvíjať základné technické zručnosti. Deti konštruovali, skúšali svoje predpoklady, overovali svoje predpoklady s ozubenými kolesami, naklonenou rovinou, plávajúcimi/neplávajúcimi predmetmi, skúšali "programovať". Pozvanie na akciu prijali aj vedúca odboru školstva PaedDr. Mária Orságová, referentka pre predprimárne vzdelávanie Magdaléna Feketeová, riaditeľka MŠ Čajkovského- Viera Sádovská, riaditeľka MŠ Zvolenská- Ivana Černáková. Fotogalériu z akcie si môžete prezrieť tu.
Poobede si jednotlivé aktivity mohli vyskúšať aj rodičia s deťmi, fotogaléria tu.
 
Deň materských škôl- 4.11. je známy ako Deň materských škôl na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre detí zábavné dopoludnie. V jednotlivých triedach sme pripravili aktivity ktoré vychádzali zo zamerania materskej školy. Deti konštruovali, cvičili, pracovali s písmenkami, upevňovali si vedomosti o starostlivosti o zdravie. Fotogaléria tu.
 
 
 
 
 
 
Deň zdravia- v rámci týždňa mobility sme v spolupráci s poisťovňou Dôvera mali v MŠ pripravené pre rodičov a deti rôzne aktivity, deti si mohli prejsť po senzomotorickom chodníku, prejsť dráhu na odrážadlách a kolobežkách. Rodičia si mohli dať zmerať krvný tlak, BMI index, CO v pľúcach a a malú diagnostiku organizmu. Fotogaléria